APIA primește cereri pentru renta viageră

downloadPotrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în perioada 01 martie – 31 august 2015  se vizează crnetele de rentier agricol. Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, (în zilele lucrătoare), În acest sens rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre images (1)judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente:

–  carnetul de rentier agricol;

–  contractual / ele de arendare;

–  actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui;

images (2)–  document coordonate bancare (opţional/recomandat);

– decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul),  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

,,Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA,  respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”

Marinel Oașă

Marinel Oașă

(original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.” Ne explică directorul APIA Olt, Marinel Oașă.

Prezenţa anuală a rentierilor la sediile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada  01 martie – 31 august, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului precedent.

Georgiana Leulescu-Raicu

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s